foto1
Gmina Wilczyn
foto1
Gmina Kleczew
foto1
Gmina Kazimierz Biskupi
foto1
Gmina Skulsk
foto1
Gmina Ślesin

tel. 63 240 26 03
leader@ludzieijeziora.pl
KontaktDziałając na podstawie § 21 ust.1 pkt.1, ust. 2 i ust. 3, § 19 ust.9, § 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku  o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim przy ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie ważności zebrania.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6. Dyskusja i podjęcie uchwały nr ……./17 w sprawie: zatwierdzenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”,

7. Dyskusja i podjęcie uchwały nr ……./17 w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”,

8. Dyskusja i podjęcie uchwały nr ……./17 w sprawie: zatwierdzenia procedury wyboru i oceny grantobiorców/operacji własnych w ramach projektów grantowych/operacji wraz z opisem sposobu rozliczania grantów/operacji własnych, monitorowania i kontroli w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”,

9. Dyskusja i podjęcie uchwały nr ……./17 w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru grantobiorców/operacji własnych w ramach projektów grantowych/operacji własnych
w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 20 ust. 3 Informuję, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbędą się w drugim terminie w dniu 25 września 2017 roku o godzinie 16:15 Jednocześnie pouczam, że uchwały podejmowane przez Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków uprawionych do głosowania.

 

z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

„MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

/-/ Maria Siwińska

 


loga eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Między Ludźmi
i Jeziorami" Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi