foto1
Gmina Wilczyn
foto1
Gmina Kleczew
foto1
Gmina Kazimierz Biskupi
foto1
Gmina Skulsk
foto1
Gmina Ślesin

tel. 63 240 26 03
leader@ludzieijeziora.pl
KontaktInformacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD uzyskanych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji.

Wydatki poniesione przez „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” w zakresie uzyskanego wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kwota przyznanej pomocy

Kwota finansowania wyprzedzającego

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016 r.

116 308,41 zł

1 450 000,00 zł

527 365,00 zł

Koszty bieżące

Aktywizacja

67 947,56 zł

48 360,85 zł

 


loga eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Między Ludźmi
i Jeziorami" Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi